Visie

​Het management, het bedrijf en Vermec moeten elkaar ten volle aanvullen.

​Het management, het bedrijf en Vermec moeten elkaar ten volle aanvullen.

Vermec zoekt ambitieus en gedreven management dat op zoek is naar een partner om het bedrijf succesvol uit te bouwen. We wensen steeds te kunnen participeren in het risicodragend kapitaal en mikken op investeringen tussen € 1 mln en € 5 mln. We sluiten a priori geen sectoren of regio’s uit. Als we er samen in geloven en als de 'klik' en impact er is, dan  gaan we ervoor.

​Vermec is je klankbord, je coach en je ondersteuning.

​Vermec is je klankbord, je coach en je ondersteuning.

We trekken samen in dezelfde richting. Het management moet blijven doen waar het goed in is. Wij trachten aan te vullen waar we kunnen. Dit kan gaan van strategische vraagstukken tot zeer concrete operationele hulp. We zullen nooit het roer overnemen, maar we willen wel mee de koers uitzetten.

Doordat we een globale en gediversifieerde portefeuille beheren, houden we een brede kijk op de wereld.

Doordat we een globale en gediversifieerde portefeuille beheren, houden we een brede kijk op de wereld.

Naast de directe investeringen, beheren en beleggen we ook de liquiditeiten portefeuille van Vermec in - al dan niet beursgenoteerde - aandelen, obligaties, … . Ook hier hanteren we dezelfde waarden van groei in een langetermijnvisie. Dit maakt dat we ook wereldwijd de (macro-economische) trends volgen, vele sectoren onderzoeken en een ruim scala van strategieën tegen elkaar afwegen. Dit is ook een troef voor onze lokale, directe investeringen.