Visie

​Het management, het bedrijf en Vermec moeten elkaar ten volle aanvullen.

​Het management, het bedrijf en Vermec moeten elkaar ten volle aanvullen.

In België zijn vele sectoren nog zeer gefragmenteerd. We zijn ervan overtuigd dat opvolgingsproblemen, toenemende administratieve complexiteit, nood aan investeringen, alsook digitale disruptie de nood aan groepering versterkt. Vermec focust zich daarom op consolidatiebewegingen (roll-outs of roll-ups) in verschillende sectoren. We zijn op zoek naar gezonde ondernemingen die hierin een trekkende rol willen spelen en hiervoor operationele en financiële ondersteuning zoeken.

​Vermec is je klankbord, je coach en je ondersteuning.

​Vermec is je klankbord, je coach en je ondersteuning.

We trekken samen in dezelfde richting. Het management moet blijven doen waar het goed in is. Wij trachten aan te vullen waar we kunnen. Dit kan gaan van strategische vraagstukken tot zeer concrete operationele hulp. We zullen nooit het roer overnemen, maar we willen wel mee de koers uitzetten.

Doordat we een globale en gediversifieerde portefeuille beheren, houden we een brede kijk op de wereld.

Doordat we een globale en gediversifieerde portefeuille beheren, houden we een brede kijk op de wereld.

Naast de directe investeringen, beheren en beleggen we ook de liquiditeiten portefeuille van Vermec in - al dan niet beursgenoteerde - aandelen, obligaties, … . Ook hier hanteren we dezelfde waarden van groei in een langetermijnvisie. Dit maakt dat we ook wereldwijd de (macro-economische) trends volgen, vele sectoren onderzoeken en een ruim scala van strategieën tegen elkaar afwegen. Dit is ook een troef voor onze lokale, directe investeringen.